Artaza Varela, Camilo Eugenio. «Devenir víctima, Del Dolor a La Potencia Becoming a Victim, from Pain to empowerment‬». Medicina Social Social Medicine, vol. 12, n.º 2, agosto de 2019, pp. 118-26, https://www.medicinasocial.info/index.php/medicinasocial/article/view/954.